За Нас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКСЕЛ - 6” ЕООД е основана през 2002 г. и е със седалище град Пловдив. 

Компанията развива своята дейност в областа на строителството, като изпълнява Електро промишлени и битов инсталации, въздушни и кабелни линии 0,4 – 400 кV, монтаж и оборудване на трафопостове, както и изграждане, ремонт, реконструкция и поддръжка на жилищни, промишлени и административни сгради. Заедно с грубия строеж фирмата ни предлага цялата гама от довършителни дейности качествено и в срок.Организираме довършителните работи, така че отделните пера да се извършват последователно и където е възможно едновременно с цел оптимизиране на сроковете,но не за сметка на доброто изпълнение. Ние упражняваме постоянен текущ контрол по спазване на технологичните процеси. В строителната дейност се използват само най-съвременните и качествени технологии и материали. Фирмата работи изцяло с материали утвърдени по Европейските стандарти и изпълнява всички видове строително-монтажни и инсталационни работи в минимални срокове и високо качество. Участвали сме в изграждането на жилищни, промишлени и административти сгради, магазини, реконструкции на сгради, ремонти на луксозни къщи и апартаменти. Член сме на Българската строителна камара. 

 

Фирмата работи с екип за проектиране и всички наши идеи се разработват до проекти в максимално кратки срокове, с голяма прецизност, много въображение, естетика, оригиналност, но и функционалност. Работим и с фирми за строителен надзор, снабдени с всички необходими свидетелства и специалисти за изпълняване на Независим строителен контрол. Фирмата за строителен надзор следи и участва активно с мнения и консултации във всички етапи по изграждането на обектите, което е гаранция за качество на изпълнението и качество на вложените материали. Обектите се изпълняват по одобрени оферти, линейни и финансови графици със заложени неустойки и гаранции по БДС."Аксел-6" ЕООД е фирма с традиции в качественото строителство.

 

Добрите резултати се постигат благодарение на синхрона между инвеститори, проектанти и строители. Нашата философия е, че ние не само градим, но гарантираме и поддържаме построеното от нас. Нашето мото: “Качество преди всичко”. Във фирмата може да се потърсят услугите ни както за изграждане на собствен дом, така и за офис, хотел, може да се договори както проектирането и изпълнението на сградата на етап груб строеж, така и със съответните довършителни работи. Фирмата изпълнява всички съвременни изисквания за хидроизолация, топлоизолация, В и К и Електро инсталации.

 

Ритмичното подаване на материалите и доброто техническо ръководство гарантират постигането на реализация в определени срокове. Фирма "Аксел-6" ЕООД е доказала професионализма си и коректното си отношение към своите клиенти. Ние обръщаме особено внимание на качеството във всички фази на строителния процес – от проектирането до довършителните работи и обзавеждането. Богатият опит, който имаме в това отношение ни дава увереност, че можем да удовлетворим високите Ви изисквания.

 

 

Sunday the 26th. Joomla Templates Free. Аксел6 ЕООД