При проявен интерес от Ваша страна за извършване на строителни или електро услуги, наш представител ще посети обекта или работната площадка и ще извърши безплатен оглед. Въз основа на предварителния оглед и измервания, безплатно изготвяме работна оферта (количествено-стойностна сметка), с цени и количества на видовете строително-монтажни работи, която ви предоставяме за одобрение. Изпълнението започва след сключване на договор. Гаранционните срокове, които предлагаме за извършените СМР е 5 години.

 

Ето и част от услугите, които предлагаме:

  

Промишлено Строителство Електроинсталации

Производствени сгради, халета, складове
и логистични центрове
 
Изграждане на промишлени и битови ел. инсталации 
Стоманобетонни и метални конструкции  
Изграждане и ремонт на кабелни и въздушни ел. мрежи HH, ел. табла, трафопостове
 

Промишлени и търговски обекти и
инфраструктурни съоръжения
 
Изграждане на цялостно стълбищно осветление на входове чрез енергоспестяващи осветителни тела 
Гражданско Строителство Строителна Механизация

Жилищни сгради - еднофамилни луксозни къщи и кооперации
 

Изкопи и Насипи
 

Търговски обекти
 

Валиране
 

Бизнес сгради
 

Вертикална планировка
 
СМР по КИД 2008 В и К

Строителство на съоръжения
 

Изграждане на В и К инсталации
 

Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи
 

Изграждане на канализационни системи и мрежи
 

Довършителни и специализирани строителни дейности
 

Монтаж на пречиствателни инсталации
 
Wednesday the 31st. Joomla Templates Free. Аксел6 ЕООД